ÖP-dagarna 2016

För tredje året i rad är det dags för Teknologisk Instituts konferens med fokus på översiktsplanering! Möt erfarna och kunniga experter och ta del av konkreta tips, metoder och från praktikfall från hela Sverige. Välkommen till en praktisk konferens som sätter ÖP i centrum. Här varvas expertanföranden och praktikfall för att du som arbetar med översiktsplanering…

 • Av: Teknlogisk Institut

  Kollektivtrafikens samhällseffekter

  Att analysera effekterna av kollektivtrafikåtgärder är viktigt för att kunna förbättra infrastrukturen på längre sikt. Men hur gör man? I sitt första inlägg på Hållbar Stad skriver Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik – K2 om rapporten Kollektivtrafikens samhällseffekter. I den beskrivs en rad olika verktyg på ett lättillgängligt sätt.

  • Av: K2

   Digitaliserad arkeologi i planering och stadsbyggande

   Alla människor lever och verkar i en fysisk miljö – ett landskap – fullt av mer eller mindre tydliga spår av äldre tider. Utifrån lämningarna kan vi få en förståelse för och berätta om människan och samhället under olika tider. Genom att ta hänsyn till detta och lyfta fram kulturmiljön i samhällsplaneringen skapas förutsättningar för en god livsmiljö. För att kunna göra det krävs både fungerande processer och begripliga beslutsunderlag. Vid Riksantikvarieämbetet görs nu en särskild satsning för att effektivisera hanteringen av fornminnesinformation utifrån samhällsbyggarprocessens intressen.

   • Av: Riksantikvarieämbetet