Lönar det sig med klimatanpassning?

Tillgång till analyser av kostnader och nyttor är avgörande för hållbara val av anpassningsåtgärder. Vi har tagit fram några exempel som belyser hur man kan värdera effekter av åtgärder och hur man kan väga kostnaderna mot nyttor av åtgärder.  Vi arrangerar också seminarier i Almedalen på samma tema.  Analyser av kostnader och nyttor kan bidra…

  • Av: SMHI