Så kan kommuner arbeta effektivt för hållbara livsstilar

Göteborg, Borås, Malmö, Linköping och Umeå har tagit fram och testat ett material för att planera och utvärdera insatser för hållbara livsstilar. Nu finns därmed ett lättillgängligt workshopmaterial och en handbok som tydligt och visuellt underlättar för kommunala tjänstemän. De fem kommunerna i projektet hade från början tänkt sätta ihop en verktygslåda med flera utvärderade…

  • Av: Energimyndigheten

    Vardagen i centrum för hållbarhetsarbetet från expertis och effektivitet till vardagslivets dynamik

    KRÖNIKA. Det samtida hållbarhetskonceptet kan ses som både otydligt och avpolitiserat men med hjälp av människors vardagsliv går det att hitta sätt att politisera hållbar stadsutveckling.När jag på uppdrag av Helsingborgs stad inledde min masteruppsats om hållbar stadsutveckling inom humanekologi vid Lunds universitet började jag fundera över vad ordet hållbarhet egentligen innebär? Hur har begreppets betydelser utvecklats och vilka aktörer styr över dessa betydelser?

    • Av: Hilda Wenander