Vardagen i centrum för hållbarhetsarbetet från expertis och effektivitet till vardagslivets dynamik

KRÖNIKA. Det samtida hållbarhetskonceptet kan ses som både otydligt och avpolitiserat men med hjälp av människors vardagsliv går det att hitta sätt att politisera hållbar stadsutveckling.När jag på uppdrag av Helsingborgs stad inledde min masteruppsats om hållbar stadsutveckling inom humanekologi vid Lunds universitet började jag fundera över vad ordet hållbarhet egentligen innebär? Hur har begreppets betydelser utvecklats och vilka aktörer styr över dessa betydelser?

  • Av: Hilda Wenander