Bostäder åt alla – Växjö

Finansieringsmöjligheter och snabbare processer var frågor som diskuterades när SKL tillsammans med bland annat Plattform för hållbar stadsutveckling besökte Växjö under förra veckan. Temat Bostäder åt alla–men hur? visade sig vara lika relevant som svårhanterat. Receptet på framgång tycks ligga i platsanpassade och samstämmigt snickrade lösningar. Ibland får man intrycket av att enbart storstadsperspektivet är…

  • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling