Upprustning av skollokaler och utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

Sök innan: 1 april 2018. Nu kan du som enskild aktör eller kommun som bedriver skolverksamhet söka statligt stöd för att rusta upp skollokaler och utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem.

 • Av: Boverket

  Samutnyttjande för ett hållbart Malmö

  Samutnyttjande som sker på rätt sätt har potential att skapa naturliga mötesplatser för människor. Det kan också vara en del av lösningen på flera av de utmaningar som Malmö står inför. Resurseffektiv markanvändning blir allt mer angeläget ur en mängd perspektiv, särskilt i urbana miljöer som ofta strävar efter förtätning. Samutnyttjande kan vara en del…

  • Av: Malmö Stad

   En helt magisk trädgård

   I Magiska Trädgården i Stockholm blir barnen arkitekter och stadsutvecklare. Amanda Larsson, upphovskvinna och initiativtagare till projektet, frågar sig vad som händer med både vuxna och barn när staden förändras. Hur blir det när tidigare givna förutsättningar kastas om och det man tidigare ägnat sig åt kanske inte längre är möjligt? Amanda Larssons morfar älskade…

   • Av: ArkDes

    Sammanstrålade besiktningsmän

    Movium arrangerade årets BEUM-dag, som gick av stapeln i Uppsala den 8 oktober med 22 deltagare. Nyheter med stor bäring på besiktningsmannautövandet presenterades och diskuterades. Projektet med att utbilda och certifiera besiktningsmän för utemiljö är inne på sitt femte år. Projektet drivs av BEUM – Föreningen besiktningsmän för utemiljö, i samarbete med certifieringsorganet SP SITAC.…

    • Av: Movium

     Malmö behöver nya vattenledningar

     Det skiljer åtta år i medellivslängden mellan de områdena med längst respektive kortast medellivslängd i Malmö. Dessutom har skillnaderna i livslängd mellan låg- och högutbildade konstant ökat sedan 1970-talet. Det är frustrerande och fick mig att tänka på en storsatsning för 150 år sen som gav häpnadsväckande resultat på folkhälsan. Medellivslängden i Stockholm var i…

     • Av: Malmö stad

      Skolgårdsdöden

      På högskolan är det självklart att studenterna varvar teori med praktik. Därför undersöker man verkligheten när man studerar till läkare, arkitekt eller ingenjör. Annars blir man ingen bra yrkesmänniska. Tänk om verkligheten var lika självklar för våra hundratusentals elever i skola och förskola! Men det är den inte. Vill vi inte att de ska bli bra…

      • Av: Movium