En Bättre Matchning - Så tillgodoser vi regionens kompetensbehov

Kompetensförsörjningen är avgörande för Stockholm-Mälarregionens utveckling och tillväxt. Mälardalsrådet koordinerar det sju län starka samarbetet En Bättre Matchning som under våren tagit fram en storregional rapport om kompetensförsörjningssystemet. Tid: 09.30-13.00. Frukost från 09.00 Plats: Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm Anmäl dig här! Välkommen på konferens om högskolornas utbildningsplanering och matchningen gentemot arbetsmarknadens…

 • Av: Mälardalsrådet

  Vikten av att våga testa – nya modeller för social blandning i Älvstaden

  Många svenska städer står inför stora förtätningsprojekt – bostadsbristen ska byggas bort, men för vem bygger vi nya bostäder? Genom att utmana marknaden skapar Göteborg nya former för prisrimliga bostäder i nyproduktion. Göteborg har allt. Staden ligger nära havet och har ett spännande utbud. Göteborg går som tåget. Vi står oss bra i den globala…

  • Av: Älvstranden Utveckling

   Läs och lär mer om klimat  

   För att bygga ett hållbart samhälle krävs att vi minskar klimatpåverkan. Vi måste också anpassa samhället till klimatet och dess växlingar samt dess framtida utveckling. Det vi gör idag lägger grunden för framtiden. Vi har sammanställt ett utbildningsmaterial för de som vill lära sig mer. Klimatet är en av de grundläggande förutsättningarna som samhällen byggs kring.…

   • Av: SMHI

    Att läsa för och med våra barn gör staden mer jämlik

    Att skapa en mer jämlik stad och minska skillnaderna i livsvillkor och hälsa är den viktigaste utmaningen vi har just nu. I centrum står våra barn. Varje barn ska ha en god start i livet, förutsättningar att klara skolan och möjligheter att förverkliga sina drömmar. Det gör läsförmågan avgörande. Göteborg ska bli staden där vi…

    • Av: Göteborgs Stad – Jämlikt Göteborg

     Nationalstadsparken – klassrum för blivande lärare

     Många studenter som går lärarprogrammen saknar förankring till platsen runt universitetet där de spenderar mycket av sin studietid. Ofta blir de förvånade och positivt överraskade när de får uppleva den variation och det utbud som finns av olika naturtyper och intressanta platser i universitetets direkta närhet. Lärarutbildningen vid Stockholms Universitet är sedan ett par år…

     • Av: Att lära in ute

      Consolidation and dissemination of SUS experiences

      The 2013 edition of the Supporting Urban Sustainability (SUS) programme ended formally in January 2014, although the participating city teams receive continued support for their work and keep exchanging experiences and knowledge. See here for a brief summary of the main outcomes on the ground. This means that SWEDESD enters a period of consolidation and…

      • Av: SWEDESD

       Malmö behöver nya vattenledningar

       Det skiljer åtta år i medellivslängden mellan de områdena med längst respektive kortast medellivslängd i Malmö. Dessutom har skillnaderna i livslängd mellan låg- och högutbildade konstant ökat sedan 1970-talet. Det är frustrerande och fick mig att tänka på en storsatsning för 150 år sen som gav häpnadsväckande resultat på folkhälsan. Medellivslängden i Stockholm var i…

       • Av: Malmö stad

        Besparing hotar kvaliteten

        Yh-myndigheten menar att trädgårdsbranschen (anläggning, skötsel och odling) sysselsätter 1 800 personer i Sverige idag, en siffra som borde falla på sin egen orimlighet. Icke desto mindre läggs utbildningar ner då ”underlag saknas”. SLU har fått besparingsbeting på 30 miljoner per år men eftersom SLU inte, enligt regeringsuppdraget, får minska budgeten för forskning och forskarutbildning,…

        • Av: Movium

         Underlagsrapporter för Malmökommissionen

         De underlagsrapporter som tas fram för Malmökommissionen tjänar som diskussionsunderlag. Syftet är att få till stånd en bred diskussion och medverkan kring kommissionens olika frågeställningar om hur skillnader i hälsa ska kunna minska i Malmö. Författarna till underlagen är ansvariga för innehållet. I slutrapporten till kommunstyrelsen i december 2012 kommer helhetsbilden, baserad på samtliga under…

         • Av: Kommission för ett socialt hållbart Malmö