Kan vi lära av Danmark?

Foto: Nora Smedby Sweden Green Building Councils årskonferens har etablerat sig som ett viktigt forum för hållbarhetspolitik inom byggområdet. I år blåste det sydvästliga vindar på konferensen. I juni ska Boverket föreslå nya regler för nya byggnaders energiprestanda i Sverige. Enligt tongångarna på konferensen finns det goda chanser för att det nya förslaget kommer att…

  • Av: Urban Transition Öresund

Vancouvers hållbarhetspolitik

I forbindelse med mine ph.d. studier gæster jeg i øjeblikket Simon Fraser University i Vancouver, hvor jeg er privilegeret af at kunne deltage i meget livlige debatter omkring bæredygtighed i byens planlægning. Ser man på at store dele af Canadas økonomi fortsat er baseret på fossile brændstoffer, er billedet selvfølgelig ikke rosenrødt. Men på byniveau…

  • Av: Urban Transition Öresund

Ska man börja där man är eller där man ska vara?

Över 800 konferensdeltagare och närmare 1 300 mässbesökare besökte Sweden Green Building Conference i Stockholm den 11-12 september i år. Det var inte bara den svenska byggbranschen som representerades utan intressenter från hela Norden besökte konferensen och den intilliggande mässan Ekobygg. Konferensen innehöll både upprörda politiska debatter, inspirerande projekt, förnedrande fakta och motiverande föredrag. Barriärer…

  • Av: Urban Transition Öresund

Dagens dikt kan vara morgondagens verklighet

Varje människa söker sin väg genom livet på bästa sätt. Vad som är rätt för mig är kanske inte rätt för dig, men vi ska alla få plats och kunna skapa oss bra liv. Dagens drömmar pockar på att realiseras. Då måste vi också prata med varandra, få veta hur andra tänker och vad som…

  • Av: Urban Transition Öresund

Spel som medel för samverkan

Digital speldesign är idag en enorm affärsverksamhet i stora delar av världen och spelutveckling är en av världens snabbast växande industrier. Det är även ett stort forskningsområde. Inom ramen för Urban Transition Öresund, och med extra stöd från Delegationen för Hållbara städer, har en av aktiviteterna i projektet just nu fokus på spel och att…

  • Av: Urban Transition Öresund

Kommunerna går före och lär av varandra

Många kommuner har högt ställda mål i sina klimat- och hållbarhetsambitioner och ställer krav, där det är möjligt för att uppnå målen. Ofta ligger kommuner och städer långt före nationella mål och riktlinjer, och de lär av varandra och samverkar. Malmö har legat i framkant både nationellt och internationellt inom hållbar stadsutveckling sedan sekelskiftet. Nyckeln…

  • Av: Malmö stad

Nytänkande krävs för en hållbar planeringsprocess

Foto: Thierry Wieleman Hållbarhet handlar inte bara om klimatanpassning och energieffektivisering. När man talar om stadsplanering är det heller inte tillräckligt att bara planera utifrån en enda enskild aspekt. Det är helhetsförståelsen och samspelet mellan alla de olika tillgångarna och aspekterna som gör ett stadsrum hållbart. Precis så har Roskilde kommun resonerat när de har…

  • Av: Urban Transition Öresund

Hållbar stadsutveckling i en rondell?

Nästan varje dag cyklar jag förbi Trollebergsrondellen i Lund. En rondell är centrum på en cirkulationsplats för biltrafik. Den är oftast rund och man kör runt om den. Den är tomrummet som uppstår därför att biltrafiken flyter bäst om vägen går runt i en lagom stor cirkel. Ingen behöver egentligen rondellen i sig. Det är…

  • Av: Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp

Agera kraftfullt och tro på satsningarna

Urban Transition Öresund tar sikte på målet att våra städer ska bli långsiktigt hållbara och att vi måste hjälpas åt för att kunna åstadkomma det. En hållbar stad kan beskrivas som en stad där människor kan försörja sig och skapa sig goda liv. En hållbar stad är också en stad med ren och hälsosam miljö.…

  • Av: Malmö stad