Tydligare strategi för stadens utkanter

Att bygga bostäder och på samma gång bevara grönområden behöver inte innebära någon konflikt. Tvärt om! Naturlandskap och bebyggelse kan berika varandra. Men då gäller det att vi ser helheten och utgår ifrån mellanrummen i stadsbyggandet, det menar Sunna Pfeiffer, landskapsarkitekt LAR/MSA. Våra städer förtätas. Samtidigt tycks det ske en annan utveckling i stadens utkanter där vi…

  • Av: EKOLOGIGRUPPEN

    Tratturo Magno

    Paganica är beläget i ett kulturlandskap i Abruzzern. Den är varsamt uppbyggt på en kulle, inbäddat i landskapet mellan två bergskedjor Gran Sasso och Maiella. När man från “Chiesa del Castello” skådar över det täta taklandskapet, breder sig en dal mellan dessa mäktiga bergsmassiv. Mitt i dalen utmärker sig en bred grön rand, “Tratturo Magno”.…

    • Av: Donau Universitet Krems/ ATI-Donau