STÄDER SKÖRDAR HÅLLBART

© Photo by Jennifer Cockrall-King (foodgirl.ca). Used with permission by author. Havanna blev på 1990-talet en pionjär inom urbant jordbruk och täcker idag själv 45-100 procent av behovet av färska grönsaker. Gent lanserade 2009 köttfria torsdagar, en policy som sedan spritt sig till en rad städer runt om i världen. Och San Fransisco är en…

 • Av: WWF

  Stan är full av vatten

  © Flickr, melvdesigns Med regnvatteninsamling, återvinning och avsaltning har Singapore blivit världsledande i vattenhantering på grund av sitt läge som en tätbefolkad stadsstat på en ö utan färskvattensjöar. New York blev på 1990-talet en pionjär inom betalning för ekosystemtjänster genom sitt skydd av vitala avrinningsområden norr om staden. Och Hanois vattenbruk, där avloppsvatten återanvänds, försörjer…

  • Av: WWF

   STÄDER RENSAR LUFTEN

   © Flickr_eddiejdf Toronto, Kanada, har under 2000-talet blivit en pionjär i forskningen om luftföroreningarnas inverkan på hälsan. Vitoria-Gasteiz, Spanien, har med en ambitiös transportplan och utbyggnad av ett grönt bälte runt stadskärnan blivit en av Europas städer med renast luft. Och Dehli, Indien, som vid millennieskiftet var en av världens tio mest förorenade städer, har…

   • Av: WWF

    STÄDER TAR LEDNINGEN

    © NASA / WWF-Canada Städer har blivit allt mer pådrivande aktörer inom hållbar utveckling. Inom de flesta hållbarhetsfrågor finner man några städer som tagit ledningen med innovativa projekt och policys. Det är några iakttagelser som WWF gör på sin internationella sajt Urban Solutions for a Living Planet, en global inventering av urbana hållbarhetsprojekt som lyfter…

    • Av: WWF