”Den nya bonden bor i lägenhet”

Sedan 2012 är stadsnära odling en del av fastighetskontoret i Göteborgs ordinarie verksamhet. Stadens markägande organ har ett tydligt politiskt uppdrag och en utökad budget för att utveckla urban odling som en del av ett långsiktigt miljöarbete. I satsningen Stadsbruk erbjuds aktörer att starta småskalig och effektiv odling. Fastighetskontoret i Göteborg har 3000 hektar jordbruksmark…

  • Av: Hållbar stad

Stadsodling ’post-pallkrage’

Att stadsodling är fördelaktigt för både social- och ekologisk hållbarhet är kanske inget nytt. Pallkragar av olika slag är numera populära inslag i stadsbilden. Men hur kan vi använda så kallade "icke-platser" för att vidareutveckla odlingen och göra den mer storskalig? Mattias Gustafsson på URBIO diskuterar vilka möjligheter som finns, post-pallkrage. En kall och regnig…

  • Av: URBIO

Skogsföda åt tanken

Skogsföda åt tanken - ett processorienterat konstprojekt där The New Beauty Council samarbetar med föreningen Tillväxt om hur man kan anlägga, sköta och skörda skogsträdgårdar på platser som kan användas av allmänheten. Skogsföda åt tanken utgår från idén om staden som miljö och ekosystem – en urban biotop – och diskuterar urbanodling som del av hållbara städer. Genom en metod av undersökande, förslående önsketänkande och med imitation och maskering som verktyg, önskar projektet öppna upp förståelsen av olika möjliga verkligheter och framtider i en slags genomförda utopier i miniatyr. Skogsföda åt tanken syftar till att skapa lokalt förankrade beslutsprocesser för att göra exempelvis parklandskap ätbara.

  • Av: Hållbar Stad