STADENS LUFTRUM BEVINGAT

Något skaver… det är liksom något som fattas. Under mitt tredje besök i miljonstaden Shenyang i nordöstra Kina kommer jag på vad det är. Det finns verkligen inga fåglar i staden. Tomt. Inte en tillstymmelse till vare sig duvor, måsar, kråkfåglar eller tättingar. Tydligen beordrade Mao Zedong under kampanjen ”Det Stora Språnget” 1958-62 att all…

 • Av: URBIO

  SPÄNNANDE NATURLAB ÖKAR FÖRSTÅELSEN FÖR EKOLOGI

  I stadens rekreationsskogar röjer kommunen träd och sly längs gång- och cykelvägar för att det inte ska buska igen. Alltför slutna naturmiljöer får många människor att känna sig otrygga, samtidigt som trädstammar och grenar på marken kan uppfattas som skräpigt. Ofta transporteras därför nedsågat material bort. Problemet är att i alltför städad natur saknas löst…

  • Av: URBIO

   BIOLOGISKA SKÖLDAR MOT MYGGPLÅGAN

   Har det regnat på dig också i sommar? Med klimatförändringarna har vi att vänta oss fler intensiva sommarregn kombinerat med värmeböljor, vilket i sin tur obönhörligt kommer att leda till översvämning – och mygg. Vissa delar av landet, bland annat områdena kring nedre Daläven, som har haft återkommande mygginvasioner är förmodligen en försmak av vad…

   • Av: URBIO

    Gynna urbana nyttofaunan!

    Mycket av naturen i staden utför arbete till nytta för människan. Landskapsarkitektkontoret URBIO har i en rad idéprojekt visat hur urban nyttofauna kan gynnas med enkla insatser. Förekomsten av urban nyttofauna har inte bara ett starkt symbolvärde för den hållbara staden, det berikar även Urban nyttofauna bidrar till en attraktiv stad Den biologiska mångfalden i…

    • Av: URBIO