Var med och påverka framtida stadsutveckling!

Du kan nu lämna dina synpunkter på Joint Programming-initiativet Urban Europes Strategiska Forsknings- och Innovationsagenda (SRIA). Agendan har tagits fram i samarbete mellan ett stort antal aktörer inom de olika länder som deltar i initiativet. Målet med Urban Europe är att ta fram europeiska lösningar på urbana utmaningar. Den nya strategiska agendan planeras att antas…

  • Av: Hållbar Stad