Ta hänsyn till klimatförändringar redan nu

Nästan hela samhället påverkas av ett varmare och blötare klimat. Konsekvenserna blir betydande för exempelvis vägar och järnvägar, elektronisk kommunikation, finans- och försäkringsbranschen. Många samhällsområden står inför stora investeringar och konstruktioner som ska finnas under lång tid framöver. Det betyder att man redan idag bör ta hänsyn till att klimatet kommer att ändras under anläggningens…

  • Av: Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning