Föreläsning om stadsträd

Thorbjörn Andersson kan stadens träd. Foto: Ann-Sofi Rosenkvist De flesta stora träd i våra städer är gamla. Många av de yngre klarar sig dåligt. Detta trots att vi vet att träd och grönska har många positiva effekter. Den 19 mars håller landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson en föreläsning i Ultuna om vikten av träd i städer. Föreläsningen…

  • Av: Movium

    Kunskap i Kunskapsparken

    Tomas Lagerström i Kunskapsparken på Ultuna. Foto: Göran Nilsson Den 9 oktober anordnade Movium Rådgivning en Rådgivardag i Uppsala med 25 deltagare, som fick lyssna på nyheter och ställa frågor kring växtmaterial och natursten till Tomas Lagerström, SLU Ultuna, och Kurt Johansson, SLU Alnarp. Rådgivningsdagen var förlagd till Uppsala eftersom ett viktigt inslag i programmet…

    • Av: Movium