Förklädd stad

Jag kan inte låta bli att fundera över varför staden ska vara hälsosam. Är det inte människorna i staden som ska vara hälsosamma? Hur kan vi ens förvänta oss att staden som objekt ska leva upp till normativa föreställningar som bara vi människor har en möjlighet att göra medvetna val kring? Att tillmäta staden egenskaper…

  • Av: Movium