Brist på jämställdhet i transportplanering

Många utvecklingsprojekt inom transport saknar ett genus- och mångfaldsperspektiv. Ett jämställt transportsystem ger kvinnor och män samma makt över sin egen mobilitet, enligt VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. I ett projekt finansierat av Boverket undersöker Malin Henriksson, forskare på VTI, hur ungdomar upplever att vara ute sent på kvällen. – När vi intervjuade ungdomar om…

 • Av: Hållbar stad

  Äldre upplever goda transportmöjligheter

  De flesta äldre i Sveriges storstadsregioner upplever att de har god tillgång till transportmöjligheter, det visar aktuell forskning från K2. K2s Jean Ryan har studerat i vilken utsträckning äldre i Malmö, Göteborg och Stockholm kan genomföra de aktiviteter de önskar i sin vardag och om de upplever att de har tillgång till de transportmöjligheter de…

  • Av: K2

   K2 satsar 45 miljoner på ny kollektivtrafikforskning

   Nu inleds arbetet med att definiera nästa generations forskningsprojekt inom K2 – nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. K2 satsar ca 45 miljoner kronor på ny kollektivtrafikforskning med koppling till en ny forskningsinriktningen för perioden 2020-2024. Inriktningen pekar ut fem prioriterade forskningsområden som på olika sätt behandlar kollektivtrafik som medel för hållbara städer och regioner. Områdena handlar…

   • Av: K2

    Innovativa lösningar för ökad och säkrare cykling Goda exempel på hur cykling kan lyftas i samhällsplaneringen

    Söker du inspiration för hur cykling kan lyftas i samhällsplaneringen? Kanske en cykelbana som går på diagonalen i en korsning? Eller en cykelbro på ett skoltak? Boverket har nu publicerat flera nationella och internationella exempel, bland annat från Jönköping, Göteborg och Amsterdam. Boverket har tagit fram flera exempel på hur kommuner, regioner och andra aktörer…

    • Av: Boverket

     Bidra till att skapa ett transporteffektivt samhälle

     Vill du bidra till att gå från ord till handling och skapa ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt? Med ett transporteffektivt samhälle menas ett samhälle där trafikarbetet med energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil och flyg minskar. Det finns idag mycket kunskap om vad som behöver hända för att nå nationella och lokala…

     • Av: Energimyndigheten

      Stadsmiljöavtal – Statligt stöd för hållbara stadsmiljöer

      Kommuner och landsting kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal, enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. I Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 finns 1 miljard kronor per år till stadsmiljöavtalen. Åtgärder som stöd söks för, samt motprestationer, ska vara genomförda senast under 2029. Den sjätte ansökningsomgången för…

      • Av: Trafikverket

       Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS) Lösningar på stora samhällsutmaningar genom utveckling av ny kunskap och kompetens

       Den 15 juni öppnade Vinnovas utlysning ”Innovationer för ett hållbart samhälle” (IHS) som fokuserar på områdena miljö, transport och hållbara städer. Projekten ska bidra till utveckling av ny kunskap som ska leda till betydande samhällsnytta. För att uppnå detta behövs i många fall gränsöverskridande projekt av banbrytande karaktär. Vinnova har i uppdrag att främja hållbar…

       • Av: Vinnova

        Vårgårda – småstadskommun med klimatambitioner

        Vilken roll har Sveriges alla små kommuner i arbetet för en hållbar och klimatsäker framtid? Vårgårda kommun vill växa till en småstad med hållbarhet i fokus. Genom sitt deltagande i WWFs One Planet City Challenge vill kommunen inspirera andra och visa att även mindre kommuner har en viktig roll i omställningen.  Vårgårda kommun är en…

        • Av: Världsnaturfonden WWF

         Hållbara transporter

         Energimyndigheten utlyser omkring 45 miljoner kronor inom programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Projekt som kan få stöd inom utlysningen ska bidra till att främja arbetet med att åstadkomma mer hållbara transportlösningar och nå den långsiktiga effekten om ett mer transporteffektivt samhälle.  Energimyndigheten ger offentliga lokala och regionala aktörer möjlighet att söka…

         • Av: Energimyndigheten

          Verktyg visar var bostäder kan byggas för minskade transporter

          Om det byggs ett nytt bostadsområde, hur kommer de boende resa till jobbet, skolan och fritidsaktiviteter? Hur stor klimatpåverkan innebär resorna? Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i samarbete med Svenska miljöinstitutet (IVL) tagit fram ett verktyg som mäter energianvändning och koldioxidutsläpp från personresor baserat på var bostäder byggs. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har uppdraget att samverka mellan…

          • Av: Energimyndigheten