Trafikantveckan - för hållbara resor och transporter

Den europeiska trafikantveckan är en europeiskt samordnad aktivitet som syftar till att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Trafikantveckan äger rum den 16-22 september. Den 16-22 september 2016 är det dags för den årliga Trafikantveckan. Det är en europeiskt samordnad aktivitet (European Mobility Week) som ger draghjälp och stöd till kommuner och andra aktörer som…

  • Av: Trafikverket

    MILJÖSTRATEGISKT PROGRAM SKAPAR BRED SAMVERKAN

    Gävle vill bli en av Sveriges bästa miljökommuner. Det nya miljöstrategiska programmet, som presenterades på en miljögala i november 2014, har galvaniserat stadens krafter i en nysatsning på miljö- och klimatfrågor. – Det har blivit ett omtag. Den största fördelen med det miljöstrategiska programmet är att det har skapat en bred samverkan, säger Bodil Dürebrandt,…

    • Av: Energikontoret i Mälardalen AB