Tillit mellan människor ger trygga och levande stadsdelar

Tillit brukar beskrivas som kittet som håller ihop samhället. Den utgör själva grunden för social sammanhållning i en stad. Och extra viktig är tilliten i tider av omvälvande förändringar. – När vi känner att samhället håller på att splittras sätts tilliten på prov. Den behövs för att vi ska klara kriser och tillsammans lösa de problem…

  • Av: Göteborgs Stad – Jämlikt Göteborg

    Tillit i staden

    Tillit beskrivs ofta som kittet som håller ihop vårt samhälle. Det är en förutsättning för att vårt samhälle ska vara socialt hållbart. I en tid av globalisering och ökade samhällsklyftor kan vi se att tilliten och delaktigheten i samhället minskar och utmanas. När? 17.00-19.00 Välkommen till en kväll där du får ta del av berättelser från…

    • Av: Mistra Urban Futures