Knitting House

Ett perspektiv på miljonprogrammet Mellan den 24 januari - 3 mars visar Arkitekturmuseet utställningen Knitting House, som är ett projekt av Elin Strand Ruin och The New Beauty Council. Knitting House är en stickad version av en lägenhet på tre rum och kök på Oslogatan 8 i Stockholmsförorten Husby. I anslutning till Knitting House visas…

 • Av: Omvärld

  Konstprojektet Att hitta hem

  Genom en ackumulativ metod av kartläggningar, nätverksbyggande och iscensättningar skapar konstprojektet Att hitta hem ett slags kollektiva minnen av hem, platser eller gemenskaper för kvinnor, som utgår från det vardagliga och handlingar som odling och matlagning, i en pågående undersökning om vad som konstituerar ett hem med utgångspunkt i den personliga upplevelsen av hemkänsla.

  • Av: Hållbar Stad

   Skogsföda åt tanken

   Skogsföda åt tanken - ett processorienterat konstprojekt där The New Beauty Council samarbetar med föreningen Tillväxt om hur man kan anlägga, sköta och skörda skogsträdgårdar på platser som kan användas av allmänheten. Skogsföda åt tanken utgår från idén om staden som miljö och ekosystem – en urban biotop – och diskuterar urbanodling som del av hållbara städer. Genom en metod av undersökande, förslående önsketänkande och med imitation och maskering som verktyg, önskar projektet öppna upp förståelsen av olika möjliga verkligheter och framtider i en slags genomförda utopier i miniatyr. Skogsföda åt tanken syftar till att skapa lokalt förankrade beslutsprocesser för att göra exempelvis parklandskap ätbara.

   • Av: Hållbar Stad

    UniGrowCity

    Det primära målet med UniGrowCity är att etablera ett europeiskt nätverk som sammanför samarbetspartners på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Samarbetet utforskar och testar progressiva metoder för informellt, interaktivt och kollektivt vuxenlärande, för att möta problem och skapa lösningar som ligger bortom den nationella gränsen.

    • Av: Hållbar Stad