Making the smart city a reality: Evidence from Hong Kong, Japan and Sweden

Den smarta stadens tid är här! Ny teknologi och digitaliseringsstrategier förändrar förutsättningarna för den urbana utvecklingen världen över. Men blir den smarta staden alltid bättre och mer hållbar? Vilka utmaningar är kopplade till teknikutvecklingen?  Tid: 12.00–14.00 Anmäl dig: Making the smart city a reality: Evidence from Hong Kong, Japan and Sweden OBS: Seminariet hålls på engelska…

  • Av: ArkDes & KTH

Nu kopplar vi upp byggplatserna!

Nu startar projektet Uppkopplad byggplats inom Smart Built Environment. Här samarbetar Luleå tekniska universitet med Linköpings universitet och flera företag inom bygg- och telekomsektorn för att möjliggöra digitalisering av byggplatser för att effektivisera svensk byggsektor. I jämförelse med andra branscher kan man konstatera att utvecklingen inom byggbranschen, gällande både produktionsmetoder, tekniker och affärsmodeller, har varit…

  • Av: IQ Samhällsbyggnad

Campus en motor i stadsutvecklingen

Vilken roll har universitet och campus rent fysiskt i staden? Dr. Hiroto Yasuura, som ansvarar för flytten av campusområdet i japanska Fukuoka, ser att campus kan fungera som en motor i stadsutvecklingen. Dr. Hiroto Yasuura är vice rektor för Kyushu University i den japanska miljonstaden Fukuoka och leder också Fukuoka Asia Urban Research Centre. Han…

  • Av: Mälardalsrådet