Medskapande en nyckelfaktor i framtidens livsmiljöer

Hur klarar vi utmaningen att bygga fler bostäder samtidigt som vi minskar miljöpåverkan och får både socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara livsmiljöer? Initiativet Agenda Livsmiljö söker svar i frågan genom att samla innovativa företag och verksamheter. Utgångspunkten för arbetet med Agenda Livsmiljö är att framtidens boende skapas genom att planera för attraktiva hållbara livsmiljöer med…

 • Av: Sveriges Arkitekter

  Ny trend utmanar stadsplaneringen

  Juryn för Sveriges Arkitekters Planpris ser en tydlig trend i årets projekt: Social hållbarhet tar nu en stor plats i kommunal planering. Det kräver en ny yrkesroll för planeringsarkitekten och samhällsplanerarna där förståelse för drivkrafterna hos stadsbyggandets aktörer är central. Sveriges Arkitekter delar vartannat år ut Planpriset till en kommun för bästa samhällsplanering eller stadsbyggnad.…

  • Av: Sveriges Arkitekter

   Hamra nationalpark

   Hamras nationalpark och dess nya entréer kännetecknas av några av de viktigaste egenskaperna i god landskapsarkitektur – originalitet, enkelhet och hållbarhet. Projektet är konsekvent genomfört med högsta precision från helhetsidé till detalj i färdig anläggning. Av största respekt för landskapet och genom god planering samt teknisk precision, har anläggningen uppförts med minimal skada på omgivande mark och vegetation. Koncept, material och tekniska lösningar samverkar till fullo, och skapar en helhet som är kraftfull men som inte stör.

   • Av: Arkitektur och hållbar stadsutveckling

    Krönika - den hållbara staden är en kulturfråga

    Krönika - Juni Pehr-Mikael Sällström arbetar med stadsutvecklingsfrågor på Sveriges Arkitekter. Sedan slutet av 1980-talet har han följt urbaniseringen i Kina och upplevt hur visioner har blivit verklighet på mycket kortare tid än vad som är möjligt i Sverige. Läs Pehr-Mikaels krönika för Hållbar stad! Den hållbara staden är en kulturfråga Vad skulle en ohållbar…

    • Av: Hållbar Stad

     Liljeholmstorget

     I Liljeholmen invigdes en av Stockholms nyaste torgplatser 2009. Projektet omfattar både bostäder, arbetsplatser, service, handel, den offentliga platsen och en knutpunkt för lokaltrafiken. Med stöd av en framsynt stadsplanering sedan mitten på 1990-talet och ett skickligt samarbete med marknadens aktörer har en trasig och ödslig bussterminal förvandlats till en levande stadsdel.

     • Av: SVERIGES ARKITEKTER