SKAFFERIHUBBEN – MÖTESNOD MED MATFOKUS

Stadsodling är ett ämne som engagerar och berör många människor. I våra allt tätare städer har vi insett vikten av att odla våra egna grödor, både för rekreation och nytta. Odling i staden fyller många funktioner, förutom att förse oss med föda och ett viktigt socialt sammanhang bidrar den även till ökad biodiversitet och naturpedagogiska…

  • Av: URBIO