Styrkan i att samverka samordning kring statliga utlysningar

Hur kan man via statliga utlysningar skapa största möjliga nytta för stadsutvecklingen? Hur kan flera myndigheter samverka för att de statliga stöden ska täcka alla delar av processen, från projektnivå till uppskalning? Den 20 januari träffades Boverket, Energimyndigheten, Boverket, Trafikverket, Tillväxtverket, Vinnova och Formas i Tillväxtverkets lokaler för att se över de satsningar som har…

 • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

  Stadsmiljöavtal ─ ny chans att ansöka! Två miljoner kronor har avsatts för att skapa mer hållbara stadsmiljöer

  En ny ansökningsomgång för stadsmiljöavtal har öppnat. Åter igen kan alltså kommuner och landsting kan söka stöd för investeringar för hållbara stadsmiljöer. Syftet är att främja hållbara stadsmiljöer där en större andel persontransporter sker med kollektivtrafik. Stadsmiljöavtalen är en bred satsning på två miljarder kronor fram till 2018 för att förbättra stadsmiljöer genom ökad andel…

  • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

   Utlysning inom ERA-NET Smart Urban Futures

   Energimyndigheten har avsatt 9 miljoner kronor för svenskt deltagande i 2015-2019 års utlysning inom det europeiska samarbetet ERA-Net Cofund Smart Urban Futures (ENSUF). I utlysningen kan svenska företag, innovatörer, kommuner och forskningsaktörer söka stöd för transnationella forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla Living labs, transdisciplinära konstellationer, Smart inter- stadsutveckling, eCity och digitala områden, ny form av engagemang, eller ha inriktning mot att tackla implementerings gap – sprida till olika intressenter (flera forskningsdiscipliner, medborgare och beslutsfattare, städer och konsumenter).

   • Av: Energimyndigheten