Joggares rytm ger nya stadsrum

Foto: Paul Aloe/flickr.com Sedan några år har städer börjat anlägga cykelbanor med olika hastigheter för olika cyklister. Men fortfarande behandlas fotgängare på de flesta ställen som en homogen kategori. Det nya forskningsprojektet I joggingens spår – om nya rörelsemönster och hälsosam stadsutveckling vill ändra på det. Projektet, som kommer starta under våren, är ett treårigt…

  • Av: Movium

    EFTERLYSNING: SYMBIOTISKA STADSSTRUKTURER!

    Naturen är full av exempel på ömsesidigt givande och tagande mellan olika organismer. Trodde vi. Synen på symbios-fenomenen i naturen har kommit att vidareutvecklas av den biologiska forskningen på senare år. Natur är alltid på väg, alltid satt i förändring. Det har visat sig att de symbiotiska relationerna mellan olika livsformer snarare verkar handla om…

    • Av: URBIO