Staden är död – leve staden!

Illustration: Karin Andersson Stad. Vad tänker du när du läser ordet Stad? Vilka mönster följer gatorna, hur ser vägarna ut? Vilka estetiska ideal har format husen och byggnaderna? Vilka färdmedel använder människor för att ta sig fram och – inte minst viktigt – vilka är de, människorna du ser? Sverige är idag ett genomurbaniserat land.…

  • Av: Movium

    Attack, Reträtt och Försvar – Klimatanpassning i Frihamnen, Göteborg

    Projektet Klimatanpassad stadsstruktur: Scenarier för framtida Frihamnen har granskat hur tre strategier för klimatanpassning attack, reträtt och försvar kan användas vid planering och utveckling av Frihamnen i Göteborg. Ska vi satsa på ett flytande kvarter mitt i Göteborg? Ska vi tillåta översvämning i Frihamnen eller tvärtom bygga skyddsbarriärer för att hindra vattnets framfart i området?

    • Av: Mistra Urban Futures