Potatis på taket?

Det börjar bli vår! Därmed är det också dags att sätta spaden i jorden och börja odla årets grödor. Vad odlar vi egentligen i staden? Vad kan vi odla? Två exempel från andra storstäder visar att staden visst kan vara en matproducent. Tak är ofta outnyttjade områden i stadsmiljöer som har stor potential för stadsodling.…

 • Av: Hållbar Stad

  Äter vi upp stadens grönytor?

  Sedan bilismens intåg har städer planerats med bilen i fokus. Det har resulterat i att städer brett ut sig på ytan, så kallat Urban Sprawl (utglesning). I slutet av 1900-talet förändrades synen på stadsplanering och förtätning blev en strategi för en hållbar stad. Därför ställer jag mig frågan om vi håller på att äta upp…

  • Av: SLU

   I pallkragarna odlar vi relationer

   En hållbar stad är, för mig, en levande och grönskande stad där man använder alla tänkbara ytor till något som ger någon form av mervärde. Det kan vara sociala mötesplatser, trygghet, skönhet, mat, grönska och ekosystemtjänster. Gärna något som engagerar och involverar människor i närområdet. År 2009 började jag arbeta på heltid med stadsodling som…

   • Av: Odla i Stan

    Gröna Tak 2.0: Prunkande, funktionella takträdgårdar

    “Städer. Kommer de att finnas kvar om trehundra år? Om tusen?”Jag vet inte jag. Vissa dagar tror jag att städer är en del av vår gemensamma framtid, andra dagar inte. Min analys är att deras framtid är avhängig om vi lyckas justera städerna av idag, så att de börjar fungera som cirkulära system istället för…

    • Av: Stadssallad

     Hållbar ordning på stadsodlingen

     Över allt hörs nu om stadsodling och urban farmning. Det är en stark trend och många människor engagerar sig i allt från en odling på fönsterbrädan till nästan kommersiell odling på kolonilotter. Däremellan ligger gemensamma odlingar på innerstadsgårdar, del av parkmark blir grönsaksland, fastighetsägare lägger in möjligheter till odling i hyreskontrakten. Mitt i allt samman…

     • Av: Malmö stad

      Att odla är att mötas

      För att kunna nå en långsiktig och hållbar stadsutveckling, måste våra städer utformas, planeras och utvecklas utifrån ett helhetsperspektiv, där sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner tillgodoses. Stadsodling berör alla dessa hållbarhetsaspekter. I flera länder runt om i världen odlas grönsaker i städer, ofta av ekonomiska skäl. I våra samhällen bidrar stadsodling snarare till social hållbarhet…

      • Av: Ekologigruppen

       SKAFFERIHUBBEN – MÖTESNOD MED MATFOKUS

       Stadsodling är ett ämne som engagerar och berör många människor. I våra allt tätare städer har vi insett vikten av att odla våra egna grödor, både för rekreation och nytta. Odling i staden fyller många funktioner, förutom att förse oss med föda och ett viktigt socialt sammanhang bidrar den även till ökad biodiversitet och naturpedagogiska…

       • Av: URBIO

        Nästan gratis växthus

        Våren står för dörren – åtminstone i södra Sverige. Samma scen som i fjol, och året dessförinnan, utspelar sig igen: Vinterbleka svenskar lufsar yrvakna ut ur idet, lusläser trädgårdsmagasin och vallfärdar sedan till byggvaruhusen för att köpa växthus och fröpåsar. Drömmen om att odla egen mat har kanske aldrig varit så stark som nu. Men…

        • Av: Omvärld