Urbana signalarter skapar värdetät stad

En av vår tids stora utmaningar är att få slut på förlusterna av biologisk mångfald. Vår landsbygd präglas av storskalig monokultur och blir allt mer artfattig. Samtidigt växer stadslandskapen så det knakar och en hel del djur- och växtarter lyckas ställa om från det gamla kulturlandskapet och hittar en fristad i staden. Faktum är att…

 • Av: URBIO

  POLYKULTUR I STADSGRÖNSKAN

  Livet i våra städer kommer med största sannorlikhet att stresstestas framöver. Allt pekar på att kommande generationer har att vänta mer extrema väderförhållanden, med heta värmeböljor och ihållande regnoväder. När staden blir allt mer kompakt kommer stadsgrönskan att behöva spela en mer framträdande roll. Både stadsgrönskans kvalité och kvantitet behöver öka, för att gynna stadsbornas…

  • Av: URBIO

   BIOLOGISKA SKÖLDAR MOT MYGGPLÅGAN

   Har det regnat på dig också i sommar? Med klimatförändringarna har vi att vänta oss fler intensiva sommarregn kombinerat med värmeböljor, vilket i sin tur obönhörligt kommer att leda till översvämning – och mygg. Vissa delar av landet, bland annat områdena kring nedre Daläven, som har haft återkommande mygginvasioner är förmodligen en försmak av vad…

   • Av: URBIO

    Gynna urbana nyttofaunan!

    Mycket av naturen i staden utför arbete till nytta för människan. Landskapsarkitektkontoret URBIO har i en rad idéprojekt visat hur urban nyttofauna kan gynnas med enkla insatser. Förekomsten av urban nyttofauna har inte bara ett starkt symbolvärde för den hållbara staden, det berikar även Urban nyttofauna bidrar till en attraktiv stad Den biologiska mångfalden i…

    • Av: URBIO