Stadsnära jordbruk ger hållbar matproduktion och fler arbetstillfällen Vad hände när projektet avslutats?

Med växande städer ställs nya krav på hållbar livsmedelsproduktion. Projektet Grön Produktion fokuserade på stadsnära odling och har bland annat bidragit till att utveckla nya affärsmodeller och utbildningen Foodmaker som är populär bland såväl proffskockar som tjänstepersoner inom offentlig sektor.

  • Av: Mistra Urban Futures

    Odla det framtida näringslivet

    De senaste åren har Göteborgs Stad gjort en rad satsningar på att utveckla odlingsverksamheter inom stadens gränser. Via Utveckling Nordosts projekt Stadslandet och Fastighetskontorets projekt Stadsnära Odling förmedlas en tydlig vilja att sprida kunskap om och avsätta mark för odling. Att urbana odlingar kan trygga tillgången på livsmedel, att de kan ha positiva effekter på…

    • Av: Hållbar Stad