Stadsnära jordbruk ger hållbar matproduktion och fler arbetstillfällen Vad hände när projektet avslutats?

Med växande städer ställs nya krav på hållbar livsmedelsproduktion. Projektet Grön Produktion fokuserade på stadsnära odling och har bland annat bidragit till att utveckla nya affärsmodeller och utbildningen Foodmaker som är populär bland såväl proffskockar som tjänstepersoner inom offentlig sektor.

  • Av: Mistra Urban Futures