Tryggt stadsliv bortom suggor och kameror

En förutsättning för ett öppet, demokratiskt samhälle är att människor känner sig trygga. Men kan vi forma våra framtida trygga stadslandskap för att undvika kortsiktiga och kontraproduktiva lösningar som kameraövervakning och lastbilshinder i betong? Trygghet är ett djupt rotat grundläggande behov hos oss människor, näst efter de rent fysiologiska behoven som hunger, törst och sömn.…

 • Av: Urbio

  Vilka förluster är värda att kompensera?

  När ett område exploateras förloras i princip alltid någon form av naturvärden. I vissa fall, då dessa naturvärden är särskilt höga, måste förlusten kompenseras på något sätt. Men vad händer med alla de grönytor som inte blir kompenserade? Och, bör man inte kompensera även för sociala, rekreativa och hälsorelaterade förluster som exploateringen kan tänkas medföra? Detta…

  • Av: Ekologigruppen

   God livsmiljö – hur gestaltas den då?

   Utredningen Gestaltad Livsmiljö, som nyligen presenterades, ska stärka arkitektens, formens och designens värde. Men vad är egentligen gestaltning för något? Vilken påverkan har det rumsliga på våra sociala strukturer? Linda Sofi Bäckstedt, arkitekt på Ekologigruppen, efterlyser ett större fokus på vilka värden som ritas in i vår fysiska miljö. Den 14 oktober presenterades den statliga…

   • Av: Ekologigruppen

    Regnet kommer – nu!

    De senaste åren har vi fått uppleva flera omfattande skyfall, i Malmö i augusti 2014, i Stockholm i juli 2014 och i Köpenhamn i juli 2011 är några exempel. Dessa regn är tydliga indikationer om att ”framtida klimatförändringar” är i full gång och pågår här och nu – och värre förväntas det bli. Högre temperaturer…

    • Av: Ekologigruppen

     Att odla är att mötas

     För att kunna nå en långsiktig och hållbar stadsutveckling, måste våra städer utformas, planeras och utvecklas utifrån ett helhetsperspektiv, där sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner tillgodoses. Stadsodling berör alla dessa hållbarhetsaspekter. I flera länder runt om i världen odlas grönsaker i städer, ofta av ekonomiska skäl. I våra samhällen bidrar stadsodling snarare till social hållbarhet…

     • Av: Ekologigruppen

      Att illustrera framtiden – när solen alltid skiner

      En bild säger mer än tusen ord, säger ett gammalt ordspråk och det kunde inte vara mer aktuellt än i dagens debatt om framtidens städer. Bilder, eller renderingar, används på olika sätt och med olika syften; för att visa nya idéer, åstadkomma samstämmighet, som underlag för en dialog, men också för att marknadsföra olika stadsbyggnadsprojekt.…

      • Av: Ekologigruppen

       Fett najs gran

       En dimmig höstdag står jag inne i en skogsdunge och funderar över platsens naturvärde. En väg skall breddas, hur kommer det påverka naturen i området? Jag låter blicken svepa över en typisk Stockholmsskog. Gamla träd – check. Stort avlångt hackhål av vår största hackspett spillkråkan – check. En sällsynt och knölig vedsvamp högt uppe i…

       • Av: Ekologigruppen

        Det förflutna i framtidens stad

        I omställningen mot hållbar utveckling ställs beslutsfattare och tjänstemän regelbundet inför komplexa avvägningar mellan olika intressen i samhällsbyggande- och planering. Olika krafter i samhället driver exempelvis på för tillväxt och ökad konsumtion, samtidigt som både lokala och globala resurser överutnyttjas. En ny bok Det förflutna i framtidens stad lyfter fram sambanden mellan dåtid, nutid och…

        • Av: Riksantikvarieämbetet