WWFs stadsutmaning lyfter klimatarbetet globalt

”Vår framtid avgörs i världens städer” – detta är numera ett ganska slitet uttryck men mer sant än någonsin. Världen står onekligen inför stora utmaningar. Men den goda nyheten är att med rätt design och förvaltning kan städer starkt bidra till att göra det möjligt att leva ett både klimatsmart och gott liv inom gränserna…

  • Av: Världsnaturfonden WWF