Klimatanpassningsspelet ger förståelse för att möta ett förändrat klimat

Hur kan vi rusta oss för ett förändrat klimat? SMHI:s nya klimatanpassningsspel ska ge ökad förståelse för vad ett varmare klimat innebär och hur man kan möta de nya utmaningarna. Klimatanpassningsspelet handlar om att anpassa en stad och dess omgivningar till klimatförändringar. Utifrån olika klimatrisker som exempelvis värmebölja eller skyfall ska spelarna fatta beslut om…

  • Av: Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

Forskningsbaserat spel lyfter klimatfrågan i Göteborg Vad hände när projektet avslutats?

En forskningsrapport om klimat och konsumtionsberäkningar har både satt avtryck på Göteborgs stads klimatarbete och nått ut till regionens ungdomar genom spelet Future Happiness Challenge. Målet med spelet är just att barn och ungdomar ska få upp ögonen för klimatutmaningarna. Rapporten kommer från projektet Well-being In Sustainable Cities (WISE) som skett inom ramen för Mistra…

  • Av: Mistra Urban Futures

Pokémon GO skapar levande städer

KRÖNIKA. Troligtvis har ingen kunnat undgå den populära appen Pokémon Go, som under sommaren fått både unga och gamla att leta monster ute på gatorna. Spelet har gjort att det virtuella tagit klivet in i det fysiska och att våra stadsmiljöer blivit till en spelplan. Uppsalastudenten och entreprenören Robin Rushdi Al-Salehi skriver att den här…

  • Av: Robin Rushdi Al-Salehi

Spel som medel för samverkan

Digital speldesign är idag en enorm affärsverksamhet i stora delar av världen och spelutveckling är en av världens snabbast växande industrier. Det är även ett stort forskningsområde. Inom ramen för Urban Transition Öresund, och med extra stöd från Delegationen för Hållbara städer, har en av aktiviteterna i projektet just nu fokus på spel och att…

  • Av: Urban Transition Öresund

Urbana spel

Det är hög tid att alla jobbar mot att skapa en hållbarare stad. Komplexiteten i urbana miljöer kräver bättre sätt för oss att fånga, hantera och kommunicera all sorts kunskap om städer och hållbar stadsutveckling till stadens alla invånare. Förbättrade former för lärande, debatt och förhandling behövs.

  • Av: Mistra Urban Futures