Dags för Solforum 2017!

Den 13–14 september arrangerar Energimyndigheten konferensen Solforum i Västerås. Temat i år kommer att vara utbyggnad, forskning och solel i energisystemet. Solforum är Energimyndighetens konferens för dig som är yrkesverksam inom solenergiområdet. Såväl representanter för offentlig sektor och lärosäten som företag eller andra organisationer är välkomna till Solforum. Du som deltar kommer kunna lyssna på…

  • Av: Energimyndigheten

Solforum 2017

Den 13-14 september arrangerar Energimyndigheten Solforum för fjärde gången. Välkommen till Västerås och ett fullspäckat program kring aktuella frågor inom solenergiområdet. Tid: 13/9 kl 11.30 - 14/9 kl 13.00 Anmälan och mer information: Energimyndighetens hemsida I år genomförs Solforum för första gången under två halvdagar. På så sätt har du extra stora möjligheter att träffa,…

  • Av: Energimyndigheten

Hyllie som testbädd för framtidens energilösningar

Energimarknaden och energisystemet i Europa, Norden och Sverige är på väg att förändras. Med mer förnybar energi i form av vind och sol i produktionsmixen, nya sätt att använda energi, t.ex. elbilar, samt nya tekniska lösningar för mer effektiv energianvändning, kommer energilandskapet och villkoren för både konsumenter, distributörer och producenter av energi att bli annorlunda…

  • Av: E.ON

Solen skiner på HSB Brf Örnen

Takens nock på HSB Brf Örnens hus på Svartberget i Timrå lutar i 45 grader. En perfekt vinkel för den solenergianläggning som står för 20 procent av fastigheternas och de 280 hushållens samlade energibehov. Med hjälp av den prisbelönta solenergin och andra energisparåtgärder räknar BRf Örnen de närmaste åren med drygt en miljon kronor per år i sänkta drifts- och underhållsriftskostnader. – Hela satsningen har varit oerhört lyckosam! säger Bertil Lehto, ordförande i HSB Brf Örnen.

  • Av: HSB

Solenergin är här, börja planera för det!

Solenergin växer så det knakar i världen, total installerad effekt världen över passerade 67 GW vid slutet av 2011. Även i Sverige är den på frammarsch, trots en vanlig missuppfattning om att den inte skulle fungera så bra i vårt land. I den hållbara staden har solenergin en viktig roll som en förnybar och pålitlig…

  • Av: Energimyndigheten