Södertörnsmodellen: Slutkonferens

Södertörnsmodellen startade år 2013 – Samverkan för hållbar stadsutveckling. Under våren 2019 avslutas projektet och under slutkonferensen delar projektets medverkande med sig av resultatet. Tid: 09.30 - 16.00 Anmälan och mer information Under dagen får du veta allt om: Södertörnsmodellens samverkan. Så har projektet fått aktörer från kommun, akademi och näringsliv att samverka för hållbara städer.…

 • Av: Södertörnsakademin

  Kunskapsdriven stadsutveckling – hur använder vi urban kunskap för att skapa hållbara städer?

  Välkommen till en förmiddag med Södertörnsakademin med fokus på kunskapsdriven stadsutveckling: Hur genererar vi kunskap och data om värden i staden? Vilken kunskap behöver vi – och vilken behöver vi inte? Hur ser vi till att kunskap används till informerat beslutsfattande och som underlag till samverkan. Och hur hanterar vi kunskap för att den inte…

  • Av: Södertörnsakademin

   Södertörnsanalysen – ett verktyg för kunskapsbaserade beslut

   Genom att ta fram ett pedagogiskt statistikverktyg, som tydligt visar samhällets utveckling över tid, kan resultaten av olika satsningar analyseras. Södertörnsanalysen, som metoden kallas, har lett till att helt nya problem och lösningar har kunnat identifieras. Åtta kommuner på Södertörn, söder om Stockholm, har tillsammans med näringsliv och forskare tagit fram ett nytt sätt att visualisera…

   • Av: Huddinge kommun