Jämlika och jämställda medborgardialoger

Många är laddade för att göra medborgardialoger mer jämlika och jämställda. Göteborgs Stad har ett spännande utvecklingsarbete framför sig. Det handlar om att möjliggöra inflytande och påverkan över samhällsutvecklingen för alla grupper i samhället, exempelvis genom medborgardialoger. Anna Bilén är utvecklingsledare i stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg. Här bloggar hon om erfarenheter av arbetet och hur vi…

  • Av: Socialhållbarhet.se

Kunskapsmatrisen

På socialhallbarhet.se samlar vi flera stödmodeller och verktyg i arbetet för att möta målen om ett socialt hållbart Göteborg. Kunskapsmatrisen är ett av verktygen vi samlat och är en webbaserad kunskapsbank som samlar forskning och kunskap om social hållbarhet. Kunskap i mellanrummen Våra liv utspelar sig ett landskap av grönska, bebyggelse, gator, torg, parker och…

  • Av: Social utveckling och S2020

Social hållbarhet – nu även online!

”Som ett Facebook och Linkedin för alla som jobbar med socialt hållbar utveckling i Göteborg. Så kan man beskriva plattformen socialhallbarhet.se, även om jämförelsen haltar. För där Facebook fylls av inlägg med individens intressen i centrum, handlar socialhallbarhet.se om välfärdens fördelning, om delaktighet, inflytande och om allas tillgång till staden. ” Så beskriver nättidningen Vårt…

  • Av: Social utveckling och S2020