Hållbarhet i små och medelstora städer

Under 2017 håller Norge i ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet och dess främsta fokus ligger bland annat på omställningsfrågor. Ordförandeskapsprojektet är framför allt inriktat på att skapa grön utveckling, konkurrenskraft och livskvalitet i de urbana regionerna. Ansök senast: 29 maj Mer information: Norska regeringens hemsida Projektet disponerar 9 miljoner DKK och ska under perioden 2017–2019 förbereda en…

 • Av: Nordiska ministerrådet

  Bostäder åt alla – Växjö

  Finansieringsmöjligheter och snabbare processer var frågor som diskuterades när SKL tillsammans med bland annat Plattform för hållbar stadsutveckling besökte Växjö under förra veckan. Temat Bostäder åt alla–men hur? visade sig vara lika relevant som svårhanterat. Receptet på framgång tycks ligga i platsanpassade och samstämmigt snickrade lösningar. Ibland får man intrycket av att enbart storstadsperspektivet är…

  • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

   Kampen om utrymmet

   Staden är en aktuell fråga. Ett av skälen till att den urbana livsformen får sådant fokus är att det löper en stark urbaniseringsvåg över världen. År 2008 inträffade brytpunkten när fler människor av jordens befolkning befann sig boende i städer än på landsbygden. I västvärlden har situationen varit så sedan ännu längre. Tendensen med en…

   • Av: Movium