Smarta nät i Hyllie

Smarta nät är en av pusselbitarna som bidrar till att vi kan lösa klimatfrågan. Bakgrunden är att vi behöver ställa om energisystemet mot mer förnybar energiproduktion som vind och sol. När vi får in mer förnybar energi från sol och vind i systemet, så får vi stora variationer i tillgången eftersom sol och vind är…

 • Av: E.ON Sustainable City

  STÄDER STÄLLER OM

  In 2004 Barcelona built Europe's largest urban solar array (10,500 sq m), at the Forum Esplanade as a monument to its solar orientation. © Chris Wood I ett unikt initiativ för en stad införde Gainesville, Florida, på egen hand 2009 inmatningstariffer för elektriska solpaneler, vilket snabbt ledde till en femdubbling av solelsproduktionen. Barcelona var den…

  • Av: WWF

   Hyllie som testbädd för framtidens energilösningar

   Energimarknaden och energisystemet i Europa, Norden och Sverige är på väg att förändras. Med mer förnybar energi i form av vind och sol i produktionsmixen, nya sätt att använda energi, t.ex. elbilar, samt nya tekniska lösningar för mer effektiv energianvändning, kommer energilandskapet och villkoren för både konsumenter, distributörer och producenter av energi att bli annorlunda…

   • Av: E.ON