Kampen om marken placerar barnen på taket

Tillgången till mark är starkt begränsad, ett minimimått på lekyta utomhus på 10 m2 per barn ska uppfyllas och landskapsarkitekterna ska redovisa ett visst antal olika lekfunktioner i sina förslag. Byggnadens tak och väggar tas till hjälp för att inom tomten rymma det utomhusutrymme som krävs. Konstmaterial rullas ut på terrasser och lutande väggar. Hur…

 • Av: Movium

  Är trendiga material viktigare än barn?

  Text: Emma Crawley, Emmajord – pedagogisk och hälsofrämjande utemiljö, samt projektledare för pedagogiska skolgårdar, Västerås stad Det råder kunskapsbrist hos dem som designar barns utemiljöer. Trendiga material – som gummiasfalt – väger tyngre än vad som är bäst för barn och miljö, skriver Emma Crawley, projektledare för pedagogiska skolgårdar i Västerås och tidigare skolgårdsinspiratör i…

  • Av: Movium

   Skolgårdens återkomst

   Är skolgårdens renässans nära förestående? Foto: Karin Andersson Är skolgårdens renässans nära förestående? Petter Åkerblom, Moviums koordinator för barn och unga-frågor, har fått nytt hopp tack vare Boverkets och Moviums arbete med en vägledning för barns och ungas utemiljö. För några veckor sedan befann jag mig på skolchefens kontor i Enköping. Här ska man nu…

   • Av: Movium

    Är skolgården ett offentligt rum?

    Skolgården är ett viktigt offentligt rum, menar Titti Olsson. Foto: Titti Olsson Sverige har arbetat med gröna skolgårdar i decennier, men ännu finns inga kartor som lyfter fram barns miljöer i staden. Är skolgården ointressant som stadsrum, undrar Moviums Titti Olsson. I skolans värld inser allt fler lärare och andra pedagoger att skolgården är en…

    • Av: Movium

     Barnens mosaikarbete deltar i internationell arkitekttävling

     Foto: Lena Jungmark Gröna skolgårdars arbete med Augustenborgsskolan i Malmö är nominerat till Golden Cube Awards i kategorin ”Skola”. Landskapsarkitekt Lena Jungmark, som jobbat med projektet, är glad och stolt. Målet var att alla på skolan skulle vara delaktiga och medbestämmande i processen, säger hon. GCA är en internationell tävling för att uppmärksamma de bästa…

     • Av: Movium

      Skolgårdar blir stadsodling

      I Kanada, Australien och USA finns flera exempel där man gått mycket långt för att koppla odling till skolans uppdrag. I de flesta fall används skolgården eller närmiljön i odlingen och skolans trädgård betraktas snarast som stadsodling. Anna Ekblad, Naturskolan i Lund, rapporterar här i den tredje av fyra artiklar för Movium från ISGA:s internationella…

      • Av: Movium

       Regeringen ovillig lagstifta om skolgårdar

       Självklart ska alla förskolor och skolor ha en egen gård där barn kan leka och lära. Foto: Titti Olsson Petter Åkerblom har träffat statssekreterare Bertil Östberg, Utbildningsdepartementet, för att höra regeringens inställning till att lagstifta om skolgårdar. Men regeringens intresse för frågan verkar ljum. Skolgårdslösa skolor är en skam för Sverige, skriver Moviums Petter Åkerblom.…

       • Av: Movium

        Gränslöst samarbete motorn i global skolgårdsutveckling

        Hur kan en skolgård utformas så att den blir både en pedagogisk plats och barnens frirum? Foto: Titti Olsson. Skolgårdarnas roll diskuteras idag jorden runt – hur kan de utformas så att de främjar barns och ungas lek, lärande och välbefinnande? Nyligen hölls den andra internationella skolgårdskonferensen i arrangemang av det globala nätverket International School…

        • Av: Movium

         Stadsodling och bygglek ifrågasätter rådande ordning

         Odling för in en estetik vi sällan ser, än mindre accepterar, i svenska städer. Foto: Karin Andersson Titti Olsson har varit på konferensen Nature Adventure – Connecting Children with Nature och imponerats av Danmarks politikers inställning till barns lek utomhus, och saknar dess motsvarighet i Sverige. Barns uppväxtvillkor har förändrats radikalt på bara några decennier.…

         • Av: Movium