Krönika - September

Anna-Johanna Klasander är forskarutbildad arkitekt med fokus på stadsutveckling och hur den fysiska miljön påverkar våra liv, på sistone med extra intresse för folkhälsofrågor. Läs Anna-Johannas krönika för Hållbar stad! Rättvis, grön och tät Framtidens städer måste vara rättvisa, gröna och täta. Det är vad vi påstår inom Mistra Urban Futures, och på det får…

 • Av: Hållbar Stad

  Rättvis, grön och tät

  Framtidens städer måste vara rättvisa, gröna och täta. Det är vad vi påstår inom Mistra Urban Futures, och på det får vi olika reaktioner. Det rättvisa och det gröna är det ingen som ifrågasätter, men när vi talar om täthet brukar det hetta till. Förtätning är ju en stark trend, kanske den totalt dominerande, och…

  • Av: Mistra Urban Futures

   Framtiden är urban - befolkningen ökar i större städer

   Sverige minskar så gott som alla tätorter med en befolkning om 20.000 eller färre. Samtidigt ökar befolkningen kraftigt i större städer, särskilt i universitetsstäder. Tendensen är tydlig - framtiden är urban, och det gäller för EU och även inom OECD-området, som omfattar de 34 rikaste nationerna. Inom OECD-länderna behöver befintliga städer byggas om och till.…

   • Av: Mistra Urban Futures