Urban Lunch-time: Vad är långsiktigt hållbara bostäder för seniorer?

Många seniorer bor i bostäder som inte tillgodoser deras behov och behöver därför flytta. Frågan är bara till vad? Nybyggda bostäder erbjuder ofta god fysisk tillgänglighet men vilka andra kvaliteter behövs för att erbjuda en långsiktigt hållbar boendemiljö? Tid: 11.30-13.00 (enkel vegetarisk wrap från kl 12.20) Anmälan och mer information Seniorlivet spänner över cirka 20–30 år. Seniorer…

  • Av: Mistra Urban Futures

    Byggemenskaper – en trend som nått Sverige?

    I Fastighetsägarnas m fl rapport Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänstekonomin lyfts bygg- och bogemenskaper fram som ett alternativ för de som särskilt söker social förankring och trygghet i sitt boende. Danmark och Tyskland är föregångare där intresserade erbjuds stöd för att bilda byggrupper och själva utforma sitt boende efter eget huvud tillsammans…

    • Av: Fastighetsägarna