Att bejaka gräsrotsinitiativ kräver mod

Katarina Fredrika, projektledare och förnyelsestrateg Nacka kommun I slutet av augusti träffades ett 80-tal personer på ArkDes för att diskutera hur gräsrotsinitiativ och sociala innovationer bättre kan tas till vara inom stadsutveckling. Seminariet, som arrangerades av det svenska SEiSMiC-nätverket, hölls i samband med konferensen ArkDes Talks: Reprogramming the City. På förmiddagens konferens ArkDes Talks lyftes…

  • Av: IQ Samhällsbyggnad

Forskning utvecklar både samhället och den egna verksamheten

Sverige, liksom resten av Europa, står inför stora och komplexa utmaningar. Tillsammans ska vi skapa en hållbar tillväxt samtidigt som vi måste möta utmaningar som en kraftig urbanisering, klimatförändringar och en åldrande befolkning. För att kunna bygga detta nya Sverige spelar samhällsbyggnadssektorn självklart en central roll. Men det behövs både resurser till forskning, utveckling och…

  • Av: IQ Samhällsbyggnad