Arwidsson Talks

Hur skapar vi ett samhälle som håller ihop och där alla har någonstans att bo? Hur bygger vi städer och livsmiljöer som är trygga och inkluderande? Arwidsson Talks sätter några av samtidens mest brännande stads- och samhällsutvecklings-frågor i fokus. Här presenteras innovativa tankar, konkreta projekt och ny forskning som inspirerar och ger ny kunskap. Tid:…

 • Av: Birthe & Per Arwidssons Stiftelse

  Vikten av att våga testa – nya modeller för social blandning i Älvstaden

  Många svenska städer står inför stora förtätningsprojekt – bostadsbristen ska byggas bort, men för vem bygger vi nya bostäder? Genom att utmana marknaden skapar Göteborg nya former för prisrimliga bostäder i nyproduktion. Göteborg har allt. Staden ligger nära havet och har ett spännande utbud. Göteborg går som tåget. Vi står oss bra i den globala…

  • Av: Älvstranden Utveckling

   The Inclusive City – så minskar vi städernas växande klyftor

   Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar städernas växande segregation – och hur vi kan minska dem. Tid: 8.00–9.00 (frukost från 07.30) Anmälan: The inclusive city NCC har tillsammans med United Minds frågat över 4 000 boende i de nordiska huvudstäderna om vad som driver exkludering i våra städer. Vad vill invånarna se för åtgärder för att…

   • Av: NCC och KTH

    Södertörnsanalysen – ett verktyg för kunskapsbaserade beslut

    Genom att ta fram ett pedagogiskt statistikverktyg, som tydligt visar samhällets utveckling över tid, kan resultaten av olika satsningar analyseras. Södertörnsanalysen, som metoden kallas, har lett till att helt nya problem och lösningar har kunnat identifieras. Åtta kommuner på Södertörn, söder om Stockholm, har tillsammans med näringsliv och forskare tagit fram ett nytt sätt att visualisera…

    • Av: Huddinge kommun

     Kod håller låda: Elastiska hem

     Hjärtligt välkommen till Kod håller låda – en seminariekväll hos Kod Arkitekter. Denna gång har turen kommit till utvecklingsprojektet Elastiska Hem, som nyligen beviljades bidrag från Vinnova. Tid: 9 november, 17.00-19.00 med efterföljande mingel Plats: Hos Kod Arkitekter, Riddargatan 30, Stockholm Tänk dig ett bostadshus som anpassar sig efter ditt liv – istället för tvärtom.…

     • Av: Kod Arkitekter

      Urban challenges – Nordic solutions!

      What does Aarhus do to counteract segregation in exposed areas? What concrete actions shall promote green mobility among the inhabitants of Oslo? How does Reykjavik include their citizens in their planning process? What innovative projects will promote biological diversity in Malmö? How will Copenhagen become the first carbon neutral capital in the world? Nordic Innovation,…

      • Av: Nordregio

       Ett språkcafé för en hållbar stad

       Det tog avstamp i en känsla av maktlöshet över rådande strukturer. Varför måste det vara så svårt för en bransch att välkomna nyanlända kollegor? Sandra Oliveira e Costa berättar om de tankar och samtal som tillslut tog formen av ett arkitekturcafé där nyanlända arkitekter får tillträde till sitt nya sammanhang.

       • Av: Arkitektur Språkcafé

        Segregationen skär genom allt men inte våra drömmar

        Det handlar om att omfördela makten och om att skapa rättvisa städer där alla har tillgång till lika mycket. Segregationen och den strukturella rasismen är ett folkhälsoproblem som allt för ofta pekar ut förorten, skriver Anna Malmer. Hon är en del av kollektivet Staden är Din som med hjälp av hiphopkulturen vill förändra segregationsmönster i Göteborg.

        • Av: Staden är Din

         En karta över göteborgarnas berättelser

         Segregationen är ett stort problem i många av Sveriges städer, vi blir allt mer isolerade från varandra. I Göteborg har organisationen Göthenburgo skapats för att bjuda in människor till nya stadsdelar. Hanieh Namvar, en av organisationens grundare, berättar om det pågående arbetet med att ta fram en ny göteborgskarta. Den ska visa nya delar av staden, och bygga på göteborgarnas berättelser om sina egna platser.

         • Av: ArkDes

          För vem skapas den shoppingstyrda stadsdelen?

          Vad händer med staden när allt fler offentliga rum kommersialiseras? frågar sig Janita Sundqvist, masterstudent i landskapsarkitektur som skrivit sin masteruppsats om shoppingstyrda stadsdelar. Köpcentrumens ständiga utbredning har knappast undgått någon. I takt med att handeln fått allt större betydelse för samhället har köpcentrum, butiker och uteserveringar blivit en naturlig del av stadsbilden. Ofta ses…

          • Av: Movium