Hack for Sweden 2017

Hack for Sweden är ett unikt initiativ för att inspirera studenter, datajournalister, utvecklare och entreprenörer att med hjälp av myndigheters öppna data skapa lösningar eller koncept som ger medborgarnytta. Den första tävlingen hölls i mars 2014. Hack for Sweden är en tävling där uppgiften för deltagarna är att under 24 timmar lösa samhällsutmaningar med hjälp…

  • Av: Hack for Sweden 2017

Framtidens hållplats – inte bara en trafikfråga!

ElectriCity* ska, under en 3-års period, skapa en demonstrationsplattform för en elbusslinje mellan Johanneberg Science Park/Campus Chalmers Johanneberg och Lindholmen Science Park/Campus Chalmers Lindholmen i Göteborg. Akademiska Hus engagemang i projektet handlar konkret om den fysiska miljön, det vill säga en hållplats på campus där Vinnovafinansierade Tysta Offentliga Rum (TOR) blir ett demonstrationsprojekt i form…

  • Av: VINNOVA