Flemingsberg – from brains to business

Ett växande kluster med flera högskolor, världsledande forskning och ett vitalt näringsliv. I Flemingsberg finns en bra grogrund för att utveckla nya idéer och att skapa nya affärer. – Vi behöver lära av varandra hur vi skapar miljöer som främjar samverkan för att kunna lösa framtidens samhällsutmaningar, säger Björn Varnestig, vd för Flemingsberg Science. Flemingsberg…

 • Av: Mälardalsrådet

  I dialog för ett klimatsmart byggande

  Malmös nya stadsdel Hyllie ska bli Öresunds klimatsmartaste område och en global förebild. Utbyggnadsområdet kommer att innehålla 9000 bostäder och lika många arbetsplatser. 2500 bostäder är redan detaljplanelagda, inom området Hyllie Allé finns 1700 av dessa. Här skapas en kvartersstad där 14 byggföretag ska bygga med blandade upplåtelsesformer, och med verksamhetslokaler i bottenvåningen främst ut…

  • Av: Malmö stad

   Tillsammans gör vi hållbarhet till verklighet

   År 2020 bor och arbetar det runt 20 000 människor i Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel Hyllie – nära varandra och nära världen. Här använder människor mindre energi än någonsin, men lever bekvämare. Energiförsörjningen baseras på kretslopp och avfall behandlas som en resurs. Den energi som används är förnybar eller återvunnen. I Hyllie behöver de flesta inte…

   • Av: Malmö stad

    Affärsdriven hållbar stadsutveckling

    Hur kan vi få en mer hållbar stad genom närmare och tidigare samarbete med näringslivet? Projektet Affärsdriven hållbar stadsutveckling har tittat på hur regionen, staden och kommunen bättre kan samarbeta med näringslivet för att tillsammans skapa en mer hållbar stad. Begreppet Affärsdriven hållbar stadsutveckling betyder samverkansprocesser för stadsutveckling för att skapa lösningar på miljömässiga och sociala utmaningar samt att skapa hållbara affärsmöjligheter och arbetstillfällen, enligt projektet. Projektet har samlat in erfarenheter från olika aktörer genom intressentmöten med representanter från näringslivet, kommuner och politiker för att få svar på frågan, vilka hinder och möjligheter till samarbete med näringslivet finns?

    • Av: Mistra Urban Futures