Rätten till staden

” [Staden är] människans mest framgångsrika försök att omforma världen som hon lever i efter sitt hjärtas önskan. Men om staden är den värld som människan har skapat, så är det också den värld i vilken hon är dömd att leva. Därför kan man säga att människan indirekt omformade sig själv i det ögonblick som…

  • Av: Hållbar Stad