Kulturmiljö och stadsutveckling – fokus Stockholm

Skribent: Urban Nilsson Den 13 november ägde seminariet ”Metoder för kulturmiljö i planeringsprocesser” rum på Skeppsholmen i Stockholm. Dagen tog avstamp i det faktum att ett vidgat perspektiv på kulturmiljö medför nya krav på såväl den kunskap som producerats, som metoder för hur den tas fram. I dag hanteras kulturmiljöfrågor i alltmer komplexa sammanhang, med fler…

  • Av: Riksantikvarieämbetet

    50-talspärla

    Text: Emma Henriksson Hökarängen är ett helt enastående exempel på 50-talets arkitektur. Det första som fick mig intresserad av Hökarängen var just arkitekturen, men det första som fick mig att åka hit var en fest. Det var när jag för kanske 15 år sedan skulle på en fest i kollektivhuset Cigarrlådan. Det var en mörk…

    • Av: Projekt om hållbarhet