Transporter i en hållbar stad

Många specifika samhällsutmaningar koncentreras i städerna. Flera städer brottas idag med trängselproblematik i transportsystemet, brist på bostäder, luftföroreningar med mera. Det skapar en rad miljömässiga, sociala och ekonomiska problem som kräver nya lösningar för att städerna ska vara fortsatt hållbara och attraktiva. Genom digitalisering, nya drivmedel och miljövänligare transportslag kan Sverige bli mer konkurrenskraftigt. Vi…

  • Av: FFI