Renare dagvatten

Klockan är strax efter nio och regnet öser ner. Folk rusar blöta till skolor och bussar medan regnvattnet fortsätter sin väg via tak, vägar, ledningar, diken och ut i sjöar och vattendrag. På vägen drar det med sig farliga partiklar, tungmetaller, oljespill och annat som sedan ofta orenat rinner ut i våra sjöar och vattendrag. För samtidigt som kraven på annat avlopp blivit tuffare så saknas fortfarande både lagstiftning och regelverk när det gäller dagvattnet.

  • Av: Vinnova

    Rena vinsten

    För att våra städer ska bli hållbara krävs nya lösningar för avloppsrening. Projektet Den varma och rena staden har tagit fram koncept som både krymper reningsverk och sluter kretslopp.– Dagens reningsverk är helt enkelt inte tillräckligt hållbara, säger projektledaren Markus Paulsson.

    • Av: Vinnova