Hur vi bygger staden kan motverka orättvisor Vad hände när projektet avslutats?

Stadsbyggnad kan bidra till en ökad social hållbarhet i Göteborg. Det visar analyser gjorda inom Mistra Urban Futures-projektet Dela[d] stad och som haft direkt effekt i Bergsjön. – Vi har utvecklat kunskaper om hur stadsbyggnad kan motverka social ohälsa och orättvisor av olika slag, säger Mari Tastare, planchef på Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad. Dela[d] stad…

 • Av: Mistra Urban Futures

  Mistra Urban Futures Göteborgskonferens 2017

  Rättvis, grön och tillgänglig stad Tid: 08.30-16.30 Anmälan och mer information: Mistra Urban Futures Frågor kring hållbarhet och social rättvisa kommer allt högre på agendan för världens länder! Inte minst inom EU diskuteras dessa frågor livligt och i november 2017 står Göteborgs Stad värd för ett EU-toppmöte kring rättvisa jobb och tillväxt.  Men jobb och tillväxt existerar…

  • Av: Mistra Urban Futures

   Bortom dialog – medborgardeltagande i en global stadsutveckling

   Arkitekter utan gränser Sverige (ASF) och ArkDes bjuder in till ett seminarium 15 november om hur deltagande kan bidra till en hållbar och rättvis stadsutveckling. Jana Revedin, professor i arkitektur och Joanna Heilig, aktiv inom Arkitekter utan gränser, reflekterar kring sina erfarenheter av deltagandeprocesser. När? 15 november, kl. 17.30–19.45 Var? ArkDes Seminariet är på engelska. (In english below)…

   • Av: ArkDes och Arkitekter utan gränser

    "Det räcker inte med att leverera resultat för att förändra" Mikael Cullberg och Ulrica Gustafsson om rättvisa och medskapande

    Konferensen Realising Just Cities ska belysa rättviseperspektivets och delaktighetens betydelse för att skapa hållbara städer. Mikael Cullberg, ledare för Göteborgsplattformen, och Ulrica Gustafsson, event manger, svarar på fem snabba frågor om rättvisa, medskapandeprocesser och om konferensen som startar idag. Syftet, menar de, är att skapa förändring. Idag går konferensen Realising Just Cities av stapeln. Varför…

    • Av: Mistra Urban Futures

     Realising Just Cities – Co-production in Action

     Den 19-20 september arrangerar Mistra Urban Futures den internationella konferensen Realising Just Cities - Co-production in Action i Göteborg. I arbetet med att skapa hållbara städer har rättviseperspektiven kommit att bli allt mer tydliga och betydelsefulla. Social hållbarhet byggs genom rättvisereformer som till exempel tillgång till arbete, kollektivtrafik, vård och utbildning. Ett viktigt steg i…

     • Av: Mistra Urban Futures

      Bo. Nu. Då: Kiruna

      Kiruna står inför en stor omvandling – vad finns det för likheter i resten av Sverige? Du och din kommun behövs! Välkommen att delta i en inspirationsdag för framtida stadsutveckling – en möjlighet för dig att aktivt delta i workshopsarbete med erfarenhets- och kunskapsutbyte från din kommun och region. Vad kan vi lära av varandra? Bo.Nu.Då:…

      • Av: ArkDes

       Segregationen skär genom allt men inte våra drömmar

       Det handlar om att omfördela makten och om att skapa rättvisa städer där alla har tillgång till lika mycket. Segregationen och den strukturella rasismen är ett folkhälsoproblem som allt för ofta pekar ut förorten, skriver Anna Malmer. Hon är en del av kollektivet Staden är Din som med hjälp av hiphopkulturen vill förändra segregationsmönster i Göteborg.

       • Av: Staden är Din

        På spaning med antropocen

        Antropocen, människans tidsålder. Det är många som förfasas över den tanken, tanken på att människan som första art i världshistorien har lyckats skapa en egen geologisk epok. Den är till och med uppkallad efter oss. Anthropos är grekiska och betyder människa. Här kommer en liten spaning kring detta begrepp som tycks bli ett av årtiondets…

        • Av: Hållbar Stad